News

Банкам дозволили проводити ідентифікацію клієнтів через третіх осіб

4.01 2019


Національний банк України надав право третім особам здійснювати ідентифікацію та верифікацію фізичних осіб під час відкриття рахунків у банку.

Зокрема банки отримали право:

– під час відкриття рахунку використовувати інформацію щодо ідентифікаційних даних клієнтів – фізичних осіб,  отриману від іншого банку через систему BankID Національного банку. Між банком, що відкриватиме рахунок, та банком, який є абонентом-ідентифікатором, має бути укладений відповідний договір доручення. Порядок ідентифікації визначається нормативно-правовими актами Національного банку з питань фінансового моніторингу та функціонування системи BankID Національного банку;

доручати юридичним особам-резидентам, фізичним особам-підприємцям ‒ резидентам та фізичним особам-резидентам (агентам) на договірній основі здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів банку ‒ фізичних осіб. Порядок такої ідентифікації  та верифікації визначається нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу.

 

Також Національний банк:

  • надав можливість перераховувати кошти у національній валюті з поточного рахунку фізичної особи-резидента на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента у разі продажу фізичною особою-нерезидентом власного майна на території України фізичній особі-резиденту, якщо це майно не є об’єктом інвестиційної діяльності в Україні;
  • скасував норму щодо подання фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, до банку під час відкриття рахунку копії документа, що підтверджує взяття цієї особи на облік в органі Пенсійного фонду України;
  • надав право фізичним особам зараховувати на поточні рахунки кошти від погашення успадкованих ощадних (депозитних) сертифікатів та процентів за ними;
  • визначив необхідність подання до банку іноземними представництвами, які використовують найману працю і відповідно до законодавства України є платниками єдиного внеску, копії документа, що підтверджує взяття їх на облік у відповідному контролюючому органі;
  • врегулював здійснення фізичною особою-резидентом розрахунків в іноземній валюті з первинним дилером за операціями з розміщення облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті.

 

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 28.12.2018 № 159 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, яка набрала чинності 29.12.2018 року.

Детальніше за посиланням: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=84803931&cat_id=80928