News

Громадянин-банкрут: всім, кому винен – прощаю!

13.05 2019


Україна – країна широких можливостей, особливо в сфері юридичної практики. Для «залучення інвесторів» в законодавство вводяться нові інструменти, які дозволять «правильно» побудувати взаємовідносини між кредиторами та боржниками і новелою нашого законодавства є «банкрутство» фізичної особи.

Банкрутство в Україні – досить поширене. Більше двох тисяч юридичних осіб перебувають в процедурі банкрутства. При цьому відсутня офіційна інформація щодо кількості юридичних осіб – «злитих» в процесі «експрес-ліквідації», які неможливо знайти за їх місцезнаходженням.

З 21 жовтня 2019 року почне діяти процедура банкрутства для фізичних осіб. Це новий інструмент, який дозволить тим кому потрібно – реструктуризувати або списати свої борги.

І так – як це працюватиме і на кого розрахований цей інструмент?

Провадження у справі про неплатоспроможність боржника – фізичної особи або фізичної особи – підприємця може бути відкрито лише за заявою боржника за таких умов:

1) розмір прострочених зобов’язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати (на даний час це майже 112 тис. грн.);

2) боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов’язань упродовж двох місяців;

3) ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути звернено стягнення;

4) існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов’язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності).

Зазначений перелік не є вичерпним, достатньо наявності однієї з підстав.

З моменту відкриття провадження у справі вводиться мораторій строком на 120 днів. Наслідки введення мораторію для фізичної особи: зупинення виконання грошових зобов’язань, зупинення виконання за виконавчими документами, зупинення нарахування штрафних санкцій, зупиняється перебіг позовної давності щодо вимог до боржника та ін.

З метою відновлення платоспроможності боржника може бути затверджений план реструктуризації боргів, який передбачатиме такі заходи:
– продаж частини майна боржника;
– зміна способу та порядку виконання зобов’язань;
– відстрочка, розстрочка, прощення боргу або його частини;
– виконання зобов’язань боржника третіми особами, отримання поруки, гарантії;
– інші заходи для покращення майнового стану боржника та задоволення вимог кредиторів (перекваліфікація, працевлаштування і т.д.).
Якщо план реструктуризації не був схвалений або був схвалений, але не був виконаний, то боржник визнається банкрутом і відкривається процедура погашення боргів боржника.

Процедура погашення боргів боржника передбачає формування ліквідаційної маси (майна та коштів боржника), продаж майна боржника та задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленої законом (три черги):

1) у першу чергу задовольняються вимоги до боржника щодо сплати аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування;

2) у другу чергу задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та проводяться розрахунки з іншими кредиторами;

3) у третю чергу сплачуються неустойки (штраф, пеня), внесені до реєстру вимог кредиторів.

Наслідки визнання фізичної особи банкрутом у справі про неплатоспроможність

Господарський суд при постановленні ухвали про завершення процедури погашення боргів боржника та закриття провадження у справі про неплатоспроможність ухвалює рішення про звільнення боржника – фізичної особи від боргів. Фізична особа не звільняється від подальшого виконання вимог кредиторів після завершення судових процедур у справі про неплатоспроможність та обов’язку повернення непогашених боргів, а саме:

  1. відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи;
  2. сплати аліментів;
  3. виконання інших вимог, які нерозривно пов’язані з особистістю фізичної особи.

Відповідно до Кодексу з процедур банкрутства щодо фізичної особи – банкрута встановлюються певні обмеження:

  1. протягом п’яти років після визнання фізичної особи банкрутом не може бути відкрито провадження у справі про неплатоспроможність за її заявою, крім випадку, якщо боржник погасив усі борги в повному обсязі у порядку, передбаченому Кодексом.
  2. протягом п’яти років після визнання фізичної особи банкрутом така особа зобов’язана перед укладенням договорів позики, кредитних договорів, договорів поруки чи договорів застави письмово повідомляти про факт своєї неплатоспроможності інші сторони таких договорів.
  3. фізична особа не може вважатися такою, яка має бездоганну ділову репутацію, протягом трьох років після визнання її банкрутом.

Особливості банкрутства по-українськи.

Процедура банкрутства – це механізм отримання кредитором контролю над боржником та його майном. Проте в українських реаліях щодо фізичної особи – кредитор не може застосувати даний механізм. Ініціювати банкрутство фізичної особи може виключно сама фізична особа.

Також звертаємо увагу на те, що дана процедура буде не безоплатна. Винагорода арбітражному керуючому та юридичний супровід справи будуть також доступні не кожному.

У Кодексі також відсутні дієві механізми пошуку майна боржника за кордоном.

Таким чином можна зробити висновки про те, що даний механізм буде насамперед цікавий власникам бізнесу (які зберігають активи за кордоном), які зможуть законно списати борги перед третіми особами. Судова практика покаже як реалізовуватимуться нові можливості.