News

Перевірки Держпраці поза законом?

23.05 2019


14.05.2019 року Шостим апеляційним адміністративним судом визнано нечинною постанову Кабінету Міністрів України від 29.04.2017 року № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Даною постановою було затверджено:

1) Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю;

2) Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

Постанову суду від 14.05.2019 року у справі №826/8917/17 набрала законної сили з дати її проголошення, тобто 14.05.2019 року. З повним текстом постанови можна ознайомитися за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81727463

Дана постанова відновила законний порядок проведення перевірок.

 

Наслідки прийняття постанови:

  • Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2017 року № 295 втратили чинність та не можуть бути застосовані. Відповідно інспекційні відвідуваннята невиїзні інспектування, які тривають, або призначені, – мають бути відмінені.
  • Виконавчі органи міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад не можуть здійснювати заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю.
  • Держпраці можуть здвійснювати заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю виключно керуючись вимогами Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діялності». Це можливо після затвердження Кабінетом Міністрів України критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, а також після затвердження відповідного регулятивного акту. Бізнес повинен знати який орган і що перевірятиме.
  • Дана Постанова також позитивно вплине на судову практику з захисту інтересів бізнесу від штрафів Держпраці.

Таким чином, визнання нечинною постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2017 року № 295 не означає, що Держпраці не має права проводити перевірки. Держпраці має право їх проводити в межах загального порядку, визначеного Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діялності».