News

СІТ-компанії: що це таке та які послуги вони надають?

9.01 2019


Cash-in-Transit компанії або СІТ-компанії – це компанії, що на підставі ліцензії Національного банку України надають послуги інкасації, а з 09 січня 2019 року CIT-компанії мають можливість розширити власну діяльність на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, за умови отримання відповідного погодження Національного банку.

Надання CIT-компаніями таких послуг суттєво розширить можливості для аутсорсингу в сфері готівкового обігу.

Нагадуємо про те, Національний банк дозволив здійснювати перевезення грошей небанківським установам в грудні 2015 року, керуючись практикою західних країн. Для багатьох невеликих банків перевезення готівкових коштів – це дорога послуга, тому і банкам, і іншим юридичним та фізичним особам на аутсорсинг ці послуги віддавати дешевше. СІТ-компанії працюють з широким спектром компаній. Це і магазини, і аптеки, АЗС, банки, ПТКС, інші торгові точки. Їх послугами користується і населення, наприклад при необхідності перевезення готівки під час купівлі нерухомого майна, транспортних засобів, розміщення/ зняття депозитів (вкладів), перевезення коштів для розміщення в банківських сейфах. СІТ-компанії конкурують з банками нижчими тарифами.

На сьогодні в Україні здійснюють діяльність 9 CIT-компаній, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації.

Національний банк встановив жорсткі вимоги до фінансового стану, структури власності, ділової репутації керівників та власників істотної участі CIT-компаній.

Так, з 09 січня 2019 року для отримання ліцензії на право надання банкам послуг з інкасації юридична особа повинна мати кошти в розмірі, передбаченому бізнес-планом на перший рік діяльності, але не менше 2 млн. грн (для надання послуг з інкасації) та 3 млн. грн (для діяльності з оброблення та зберігання готівки).

Крім того, відповідні юридичні особи повинні будуть відповідати вимогам щодо прозорості структури власності, зокрема відсутності циклічної структури власності та відсутності у ній трастових конструкцій.

Ліцензії CIT-компаніям видаються шляхом внесення відповідного запису до електронного реєстру ліцензій. У разі необхідності, перевірити наявність та статус ліцензії в будь-який час можна за допомогою веб-сайту НБУ.