Новости

Директор-засновник: як правильно оформити, щоб не платити зарплату?

26.03 2019


Поширеною є ситуація, коли через відсутність діяльності (призупинення / припинення) підприємства на посаду директора приймається засновник (власник) підприємства без нарахування зарплати. Як обгрунтування даної позиції: функції керівника виконує засновник, а він може на власному підприємстві працювати безоплатно, тим більше що діяльність не здійснюється та відсутні кошти на виплату заробітної плати. Проте дану позицію Держпраці оцінює по-іншому. Якщо підприємством оформлено наказ про те, що засновник приступає до виконання обов’язків директора, відповідно Держпраці прирівнює це до встановлення трудових правовідносин, які (як відомо) оформляються наказом. Виплата за трудовими правовідносинами мінімальної зарплати є обов’язковою вимогою, виконання якої не залежить від того здійснює підприємство діяльність, чи ні. А значить підприємство порушує норми трудового законодавства.

Виникає питання: як вийти з даної ситуації та правильно оформити правовідносини з директором-засновником, щоб не платити зарплату?

Виконання засновником обов’язків директора передбачено:

  • ч. 2 ст. 65 та ч. 4 ст. 128 Господарського кодексу України, згідно якої засновник може здійснювати свої права на управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи на основі статуту або інших установчих документів;
  • ч. 3 та ч. 4 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до якої вести бухгалтерський облік, а отже підписуваьт звітність має право засновник;
  • п. 48.5.1. Податкового кодексу України, згідно якого власник може підписувати податкову декларацію сам.

Необхідно звернути увагу на те, що вищеперелічені норми законодавства не містять посилань на випадки здійснення управління підприємством у разі нездійснення (припинення, призупинення) діяльності підприємством. Відповідно засновник може здійснювати управління підприємством як керівник в будь-який час при умові, що це передбачено статутом чи іншими установчими документами.

Розглянемо як правильно оформити правовідносини з керівником, без укладення трудового договору.

  • Скликати Загальні збори (прийняти рішення одноосібного власника), якими внести зміни до статуту підприємства та передбачити порядок управління підприємством засновником (без оформлення з ним трудових правовідносин). В даному протоколі необхідно зазначити те, що:
  • у відповідності до норм ст.ст. 65, 128 Господарського кодексу України на засновника (одного з засновників) покладаються обов’язки з ведення обліку, подачі та підписання звітності підприємства, вчинення дій від імені підприємства без довіреності, без укладення з таким засновником трудового договору та виплати винагороди за виконання ним своїх обовязків.
  • Зареєструвати внесені протоколом зміни до статуту та відомості про керівника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
  • Повідомити про прийняте рішення банк, контролюючі органи. Переоформити електронний цифровий підпис на засновника підприємства для подання звітності в електронному вигляді, оформити нову картку зі зразками підписів та провести відповідні зміни та пройти ідентифікацію в банку.

Звертаємо Вашу увагу на те, що не потрібно видавати наказ про вступ на посаду, робити запис у трудовій книжці, повідомляти органи ДФС про початок роботи, оформляти відпустки, розробляти посадову інструкцію, компенсовувати лікарняні тощо, оскільки засновник виконує управлінські функції, а не трудові. Оформлення документів, передбачених трудовим законодавством, стане приводом віднесення контролюючими органами даних правовідносин до трудових.

Окремо необхідно зупинитися на судовій практиці з даного питання. Так, є досить суперечливі позиції. Проте,  в даному випадку необхідно застосовувати рішення Конституційного Суду України від 12.01.2010 року №1-рп/2010, яким підтверджена можливість здійсненя керівником, що є учасником або засновником підприємства, управління суб’єктом господарювання без укладення із ним трудового договору (контракту) та отримання заробітної плати. На підтримку даної позиції є також прийняте Харківським окружним адміністративним судом рішення від 07.06.2018 року у справі №820/3159/18, згідно якого суд встановив, що відносни, які виникають при виконанні засновником функцій директора підприємства без укладення трудового договору (контракту), є корпоративними, а отже відсутній обов’язок укладати трудовий договір, нараховувати та сплачувати заробітну плату.

Отже, Ваш бізнес – і Вам вирішувати управляти самотійно чи наймати третіх осіб для управління, отримувати заробітну плату чи оформити «корпоративні (не трудові) відносини». Проте кожне рішення повинне бути не лише обгрунтованим, а й належним чином оформлене. Запрошуємо до співпраці!