ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

Гнучкі й доступні фінансові інструменти дозволять втілити в життя бізнес-проекти кожного клієнта

Банківські послуги:

 • Консультування і супроводження: кредитних і гарантійних операцій;
  вкладних операцій, розміщення коштів в банках на депозитних рахунках;
  операцій, пов’язаних з кредитами від нерезидентів; валютних операцій.
 • Консультування, надання рекомендацій і супроводження по операціям:
  відкриття поточних рахунків як в Україні, так і за її межами; розрахунково-касове обслуговування в будь-яких валютах; операції з пластиковими картками; забезпечення дистанційного управління і контролю за коштами на поточних рахунках в банках України.

Оптимізація банківських тарифів і ставок, здійснення розрахунків на проведення операцій в банках та їх аналіз.

Консультування в сфері банківського законодавства України і фінансового моніторингу.

Консультування і підготовка пакету документів для отримання індивідуальних ліцензій НБУ.

Бухгалтерські послуги

 • Аналіз діючої специфіки бізнесу і документообігу;
 • Розробка індивідуальної системи бухгалтерського і податкового обліку і документообігу (або оптимізація діючої)
 • Розробка облікової політики компанії;
 • Побудова ефективної системи обліку в організації;
 • Складання бухгалтерської і податкової звітності;
 • Комплексне бухгалтерське супроводження ФОП;
 • Консультування робітників фінансових компаній з питань практичного застосування норм діючого законодавства;
 • Консультування по суперечним питанням ведення бухгалтерського обліку.

Фінансова аналітика

 • Надання детального звіту про поточний фінансовий стан компанії;
 • Визначення існуючих і потенційних ризиків;
 • Підготування конкретних пропозицій як усунути такі ризики;
 • Надання рекомендації щодо мінімізації витрат компанії;
 • Визначимо заходи, спрямовані на підтримку фінансової стабільності компанії.

Страховий посередник

 • Вибір страхової компанії з урахуванням потреб клієнта на найвигідніших умовах;
 • Надання всіх необхідних консультацій по заключенню договору страхування;
 • Забезпечення обслуговування страхового полісу на найвищому рівні;
 • Визначення всіх можливих ризиків;
 • Переведення на себе всіх складнощів договірної роботи;
 • Повне сприяння у разі настання страхового випадку.

Кредитний брокер

 • Детальне вивчення пропозицій різних банків та кредитних спілок України;
 • Швидке проведення всіх операцій;
 • Допомога при оформленні необхідних документів і супроводження угоди до моменту отримання позитивного рішення по кредиту.
 • Вибір найвигідніших умов кредитування з урахуванням потреб і можливостей клієнта;
 • Роз’яснення істинних умов кредитування і всіх можливих наслідків по кожному окремому випадку;
 • Виявлення причин відмови і допомога в її усунення;
 • Надання клієнту інформації з бюро кредитних історій, формування і, при необхідності, виправлення кредитної історії.